Uw vakantie begint bij VakantieBemiddeling.nl
Home           Adverteren           Onze werkwijze           Contact           Disclaimer           Privacy statement
Vakanz. Een goed vertrekpunt
Vakantie met Gezelligheid

Over VakantieBemiddeling.nl

Op deze site komen vraag en aanbod bij elkaar. VakantieBemiddeling.nl heeft tot doel het boeken van een vakantie makkelijker en overzichtelijker te maken. Op de site vindt u dan ook een groot scala aan vakantiewoningen, bungalows/chalets, hotels/pensions, groepsaccommodaties, bungalowparken, campings, etc. VakantieBemiddeling richt zich op christelijke doelgroepen.

Eenvoudig en doelmatig
Als gebruiker van deze site kunt u via het overzichtelijke menu een keuze maken uit diverse rubrieken. Daar treft u onder meer vakantiewoningen, bungalows/chalets, hotels/pensions, maar ook groepsreizen, groepsaccommodaties, bungalowparken etc. aan. Met behulp van de zoekfuncties selecteert u vervolgens de door u gewenste accommodatie of groepsreis in het land van bestemming. U neemt vervolgens zelf via het formulier contact op met de verhuurder van de accommodatie over de beschikbaarheid in de door u gewenste vakantieperiode en over de huursom. Dat geldt ook voor de aanbieders van groepsreizen. U boekt dus rechtstreeks bij de aanbieder van accommodatie of groepsreis. Dit kunnen zowel particuliere verhuurders zijn als reisbureaus. Daarbij gelden de boekingsvoorwaarden van de betreffende particuliere verhuurders of de reisbureaus.

Adverteren op VakantieBemiddeling.nl
Klik
hier voor de mogelijkheden om te adverteren op VakantieBemiddeling.nl. Onze tarieven zijn scherp en dus betaalbaar voor iedereen. Mocht u meerdere accommodaties willen plaatsen, dan maken we een offerte 'op maat'.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten en diensten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de geplaatste advertenties. Vakantiebemiddeling draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid. VakantieBemiddeling.nl probeert partijen (aanbieders en vragers) bij elkaar te brengen. VakantieBemiddeling.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site, tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven. Vakantiebemiddeling kan advertenties zonder opgaaf van redenen weigeren.

Rechten
Indien de auteurs-, beeld-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. VakantieBemiddeling.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Persoonsgegevens
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via deze site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

  • een adverteerder (ongevraagde) e-mails te zenden waarin commerciŽle producten of diensten aangeboden worden, ongeacht of of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene.
  • e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van VakantieBemiddeling.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Vrijwaring
U vrijwaart VakantieBemiddeling.nl volledig voor alle mogelijke claims en uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

316 Reizen